Go to Top

Årsmøte i Narvik båtforening torsdag 25. juni 2020

Innkalling til årsmøte i NBF 25/6 kl 18.30.
Årsberetning og regnskap legges ut på hjemmeside og i båthuset.
Saker til årsmøte må være styret i hende innen 21/6.
Velkommen!
NB! Det vil komme pålegg om å fjerne hengere og hensatte båter i fra plana innen kort tid, så det henstilles 
å fjerne disse innen 14 dager.

Styret

DUGNAD NARVIK BÅTFORENING

Det kalles til dugnad i Narvik Båtforening Tirsdag 25. september og torsdag 27. september.
Begge dager kl 17.30.
Rydding av Plana/Molo, fjerning av vegetasjon, montering av krybber +++.
Ta med river, kantklippere, hekksaks, andre hjelpemiddel.
Det blir servert pizza etter dugnaden.

Hensatte hengere bes fjernes.

Velkommen.
Styret

Medlemsmøte

Medlemsmøte den 17.11. kl19.00: 1. Orientering av KNBF v/ Region nord om medlemstilbud/ fordeler og saker det arbeides for. 2. Orientering av Norske Sjø (Tender Marine) om forsikrings muligheter/ tilbud for enkelt medlemmer. 3. Sosial / båtprat med enkel servering. 4. Det oppfordres at medlemmene møter