Go to Top

SJØBOD BRYGGE F

Narvik Båtforening Selger den 8. sjøboden ute på moloen. Pris kr 148.000,00 Pluss årlige avgifter på ca kr 5.500,00. Interessert kjøper sender bindende melding til: post.nbf@ofotnett.no innen 25. 09 2020.
Er det flere interesserte trekkes det lodd.
Styret NBF

DUGNAD NARVIK BÅTFORENING

Det kalles til dugnad i Narvik Båtforening Tirsdag 25. september og torsdag 27. september.
Begge dager kl 17.30.
Rydding av Plana/Molo, fjerning av vegetasjon, montering av krybber +++.
Ta med river, kantklippere, hekksaks, andre hjelpemiddel.
Det blir servert pizza etter dugnaden.

Hensatte hengere bes fjernes.

Velkommen.
Styret