Go to Top

Parkering

Til de av oss som skal på båtferie, vennligst parker bilen ved løkta. Utkjørselene på moloen er til for av og på lasting samt korttids parkering. Vis hensyn.

Båthengere

Alle med båthenger på plana! Disse må fjærnes fra NBF’s område innen fredag den 30.mai. etter dette vil alle hengere bli løftet ut på fortauet. Alle med båter på henger, kontakt Plansjef Gunnar Nilsen for plassering av henger, båt /Styret