Go to Top

Årsmøte

Årsmøte 18. april kl. 19.00 i Båthuset.
Årsmøtesaker/ Vedtektsendringer.
Saker som ønsket behandlet må være mottatt innen 4. April.
Styret