Go to Top

Årsmøte i Narvik båtforening torsdag 25. juni 2020

Innkalling til årsmøte i NBF 25/6 kl 18.30.
Årsberetning og regnskap legges ut på hjemmeside og i båthuset.
Saker til årsmøte må være styret i hende innen 21/6.
Velkommen!
NB! Det vil komme pålegg om å fjerne hengere og hensatte båter i fra plana innen kort tid, så det henstilles 
å fjerne disse innen 14 dager.

Styret

Årsmøte Narvik Båtforening.PDF