Go to Top

SJØBOD BRYGGE F

Narvik Båtforening Selger den 8. sjøboden ute på moloen. Pris kr 148.000,00 Pluss årlige avgifter på ca kr 5.500,00. Interessert kjøper sender bindende melding til: post.nbf@ofotnett.no innen 25. 09 2020.
Er det flere interesserte trekkes det lodd.
Styret NBF