Go to Top

Medlemsmøte

Medlemsmøte den 17.11. kl19.00: 1. Orientering av KNBF v/ Region nord om medlemstilbud/ fordeler og saker det arbeides for. 2. Orientering av Norske Sjø (Tender Marine) om forsikrings muligheter/ tilbud for enkelt medlemmer. 3. Sosial / båtprat med enkel servering. 4. Det oppfordres at medlemmene møter

Medlemsmøte 6. Oktober kl. 18.00

Medlemsmøte
6. Oktober kl: 18.00-19.00
Agenda:
1. Kortsiktig og langsiktig arbeid/dugnad i NBF.
Felles samtale og innspill fra medlemmene hva som kan/bør gjøres i 2017. forslagene brukes som grunnlag for styrets utarbeidelse av budsjett. forslag på tiltak bør også legges frem med forslag om organiseringen(dugnad/kjøp), ansvar, tidshorisonter etc.
Kl: 19-20 Åpent møte
2. Bodø Radio
Kunnskap og brukerveiledning.
Kl: 20-22
3. Servering og felles samtale